مجسمه قورباغه بزرگ
مجسمه قورباغه بزرگ
dookris.com مجسمه قورباغه بزرگ

مجسمه قورباغه بزرگ

مجسمه زیبای قورباغه بزرگ را می توانید روی میزکارتان قرار دهید و از آن به عنوان یک وسیله دکوری استفاده نمایید همچنین هروقت دوست داشته باشید صدای قورباغه خود رابشنوید آنرا بردارید وبا چوب کوچک آن بروی مجسمه بکشید تا قورباغه شما قور قورکند.

0510013

1 روز کاری

3 روز کاری

29,000 تومان