سوتک
سوتک
dookris.com سوتک

سوتک

شما که اهل موسیقی هستید و سازهای محتلف می نوازید و یا شما که دوست دارید با نواختن قطعات کوچک سر دوستان خود را در مهمانی ها گرم کنید این ساز کوچک بسیار خوش صدا و دل نواز است و فقط با کمی تمرین می توانید به آن مسلط شوید . این محصول کار دست هنرمندان ایرانی است.

0510028

1 روز کاری

4 روز کاری

17,000 تومان