زیرسیگاری چوبی
زیرسیگاری چوبی
dookris.com زیرسیگاری چوبی

زیرسیگاری چوبی

زیرسیگارچوبی بسیار زیبا و جمع جور می باشد و مناسب کسانی است که سیگار کم می کشند ویا می خواهند اززیرسیگار به عنوان یک شی تزئینی روی میزکارشان استفاده کنند. همچنین به منظور تکمیل این زیرسیگار می توانید جا اودیی چوبی را نیز ببیند که با این زیرسیگاری بسیار همسان است.

0510001

1 روز کاری

3 روز کاری

27,000 تومان 19,000 تومان