دیوارکوب چوبی پهن
دیوارکوب چوبی پهن
dookris.com دیوارکوب چوبی پهن

دیوارکوب چوبی پهن

این دیوار کوب زیبا ازچوب و کچ ساخته شده است و می توانید آنرا بروی هر دیواری نصب کنید. این محصول کار دست هنرمندان ایرانی است و بسیار ارزشمند.

0510020

1 روز کاری

4 روز کاری

32,000 تومان 22,000 تومان