جا عودی چوبی
جا عودی چوبی
dookris.com جا عودی چوبی

جا عودی چوبی

عود یا داربوی،تکه چوبیست بریده شده از درختی خاص که در جزایر هند و چین می‌روید، و چون آن را می‌سوزانند دودی خوش بو از آن حاصل می‌شود.  این جا اودی از چوب می باشد وظاهر بسیار زیبایی دارد.

0110005

1 روز کاری

3 روز کاری

21,000 تومان 17,000 تومان