تمبورین چوبی
تمبورین چوبی
dookris.com تمبورین چوبی

تمبورین چوبی

این تمبورین با دسته چوبی صدای بسیار زیبایی دارد و اگر اهل موسیقی هستید و با دوستان خود هرازگاهی جمع می شوید و سازمی نوازید داشتن این وسیله بی لطف نخواهد بود.

0510026

1 روز کاری

4 روز کاری

37,000 تومان