دوک ریس در معنای لغوی یعنی کسی که از دوک نخ می ریسد ویک نام فارسی می باشد. ما در دوک ریس سعی می کنیم تا با استفاده از خلاقیت ، نوآوری و فکرجمعی محصولاتی متفاوت ، شایسته دوستان عزیز تولید نماییم. همیشه باورما این بوده است که در هر مرحله و جایگاهی قرار بگیریم یاری و مهربانی شما این جایگاه را برای ما فراهم کرده است، از این رو هیچگاه و هیچ جا بدون شما نخواهیم بود.

درراستای باورهای ما ، نظرات شما می تواند ما را در تولید محصولات بهتر یاری نماید پس همیشه منتظر نظرات سازنده شما هستیم.